Skip to main content
OBJEKT
Bygg & entreprenad

Svensk FöretagsFörmedling rådgivare åt Scandinavian Roadconstruction AB

Över 50 Msek

Svensk FöretagsFörmedling har varit rådgivare åt Scandinavian Roadconstruction AB när företaget nu förvärvats av industrikoncernen Infrea AB, som i sin tur förstärker sin position i Mellansverige. Avtalet, som ingicks idag, innebär att Infrea AB förvärvar samtliga aktier i Scandinavian Roadconstruction AB.

Scandinavian Roadconstruction AB är en komplett tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 90 Mkr, med ett rörelseresultat om cirka 7 Mkr. Familjebolaget grundandes 2014 och är verksamt i Mellansverige, Stockholm och längs norrlandskusten. Strategin är att med en flexibel organisation kunna ta sig an uppdrag i stora delar av Mellansverige och nedre delarna av Norrland, där de större pågående projekten utförs i Stockholm och Sundsvall. Kundbasen består till största del av kommuner, där efterfrågan fortsatt är god.

– Vi är glada att få in Scandinavian Roadconstruction i Infrea. Bolaget har en kunskap, kultur och ett arbetssätt som passar bra in i Infrea, där den lokala entreprenörsandan värnas. Nuvarande ledning fortsätter driva bolaget även som en del av Infrea. Bolagets flexibla arbetssätt gör att de kan arbeta på en stor geografi och hitta projekt där deras specialistkompetens kommer till sin fulla rätt, samt möjliggör samarbete med andra Infrea-bolag över tid. Vi välkomnar Scandinavian Roadconstructions alla medarbetare till Infrea och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans i en positiv riktning, säger Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef, Infrea AB.

– Vi har under flera år byggt upp en stark kunskapsbas i bolaget med både en kompetent projektledning och skickliga yrkesarbetare. Det flexibla arbetssätt vi har, där vi kan ta oss an projekt på ett större geografiskt område, gör att vi inte är beroende av ett fåtal kunder utan har många potentiella projekt att räkna på. Med Infrea får vi en ägare som förstår vår bransch och vi ser fram emot att hitta samarbeten med övriga bolag i gruppen framöver, säger Göran Martinsson, vd och säljare av Scandinavian Roadconstruction AB.

Jan Wiklund, transaktionsrådgivare och partner på Svensk FöretagsFörmedling, var rådgivare åt Scandinavian Roadconstruction AB.

– Vi är nöjda över att ha haft Jan Wiklund med oss på denna förvärvsresa, säger Göran Martinsson.

Objekt-id 3845
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4643 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x