Skip to main content
OBJEKT
Handel

Sweja Industriförnödenheter blir en del av T-Emballage. Svensk FöretagsFörmedling rådgivare åt säljaren.

Över 50 Msek

Volati har förvärvat samtliga aktier i emballageföretaget Sweja Industriförnödenheter AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Salix Group. Salix Group stärker därmed sin position på den svenska emballagemarknaden. 

Sweja är ett mycket välskött svenskt familjeföretag grundat 1977 med huvudkontor i Malmö. Bolaget erbjuder emballage- och maskinlösningar till svensk industri med fokus på tejp- och sträckfilmssegmentet. Sweja hamnar nu i en större bolagsstruktur vilket medger ännu bättre förutsättningar för att utveckla och växa verksamheten. Samtidigt får Salix Group genom T-Emballage ett bredare produkt- och serviceutbud vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Sweja omsatte under 2022 ca 96mSEK med ett rörelseresultat runt 10%.

Tillväxt genom förvärv är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Ambitionen är att utveckla bolagets verksamheter till större och starkare plattformar genom organiskt tillväxt, operationella förbättringar samt genom tilläggsförvärv, både i Norden och övriga Europa.

”Förvärvet av Sweja stärker vår position på den svenska emballagemarknaden och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment. Bolagets fokus på kunskap och helhetslösningar för att skapa största möjliga värde för kunden är helt i linje med T-Emballages filosofi. Sweja är ett mycket välskött bolag med över 45 års erfarenhet av branschen. Vi ser stor potential att bygga vidare på den fina verksamhet man byggt upp inom Sweja”, säger Martin Hansson, vd för Salix Group.

”Försäljningen av Fredrik Sandells Sweja har varit en rakt igenom trevlig och positiv upplevelse. Fredrik har etablerat en väldigt fin verksamhet med synnerligen god struktur och affärsprocess, något som underlättade intressenternas beslutsprocess. Vi gick ut i en riktad process och bolaget genererade ett fint intresse från många intressanta köpare. Valet föll på T-Emballage som kunde presentera det totalt sett mest attraktiva upplägget. Nu hamnar Fredrik i ett sammanhang som kommer gynna båda Sweja och T-Emballage” säger Claes Hovstadius, ansvarig transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling. 

För ytterligare kontakter:

Claes Hovstadius

claes.hovstadius@sffab.se

0761-900997 

Objekt-id 3852
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x