Skip to main content
OBJEKT
IT & Media

Infracom Group AB förvärvar Quality of Service Holding AB

20 – 50 Msek

Svensk FöretagsFörmedling exklusiv transaktionsrådgivare när Infracom Group AB förvärvar Quality of Service Holding AB

 IT- och telekomkoncernen Infracom har ingått avtal om att förvärva IT-bolaget Quality of Service Holding AB. Därmed utökar Infracom sin position inom affärsområdet Managed Services.

 Quality of Service Holding AB har sedan starten 2005 byggt upp en bred verksamhet inom IT-drift, molntjänster och nätverk. Företaget har under det senaste året omsatt SEK 36 Mkr, med en EBITDA om cirka SEK 4 Mkr. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till maximalt 27 miljoner kronor, och aktierna tillträds 1 november 2022.

– Som transaktionsrådgivare är uppdraget att skapa rätt förutsättningar och identifiera en förvärvande part baserat på ägarnas förväntningar och brief. Vårt team har arbetat strukturerat i säljprocessen och det är glädjande att se hur Quality of Service hamnat i rätt sammanhang med fokus på medarbetare och kunder. Det är tydligt att Infracom har en stark önskan att förvalta det som Quality of Service byggt upp, och att fortsätta utvecklas tillsammans med ägare, medarbetare och kunder, säger Kenneth Arnström, partner och transaktionsrådgivare på Svensk Företagsförmedling.

Det engagemanget märks hos de båda parterna.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan förvärva denna grupp, som är en blåkopia av oss själva. Vi får in kompetens inom cloudlösningar, Microsoftprodukter, Google Workplace och Amazon, samt får tillgång till en infrastruktur inom fiberinternet i Stockholm som kan nyttjas av övriga Infracom-kunder. Vi uppfattar förvärvet som strategiskt viktigt för Infracoms erbjudande i Stockholmsregionen, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef, Infracom Group AB.

Säljare är Johan Yung Hagén, grundare av bolaget Sockerlagret Holding, Magnus Hellmalm, grundare av Hellmalm Holding AB och Mattias Andersson, som grundat Sockerparken Holding AB. Samtliga kommer vara fortsatt verksamma inom Quality of Service Holding AB.

– Det känns oerhört bra att gå samman med branschkollegan Infracom, som delar vår bild av vad som krävs för att möta och överträffa kundens önskemål. Samgåendet gör oss till en starkare och bättre IT-partner för våra kunder. Vi känner även att detta ger stora fördelar för vår personal som nu ges mer möjlighet att utvecklas i en större organisation, säger Johan Yung Hagén, VD, Quality of Service. Holding AB.

Av köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis om maximalt SEK 27 Mkr erläggs SEK 16,5 Mkr genom kontant betalning på tillträdesdagen, och SEK 7,5 Mkr genom apportemission av 336 474 aktier i Infracom Group AB (publ). Teckningskurs är fastställd till SEK 22,29 vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12 september 2022 till 7 oktober 2022. Resterande del, SEK 3 Mkr erläggs genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad under kalenderår 2023 och 2024.

För mer information kontakta:

Kenneth Arnström

Partner & Transaktionsrådgivare

Svensk FöretagsFörmedling, sffab.se

Kenneth.arnstrom@sffab.se

070-092 95 55

Objekt-id 4148
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4640 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x