Skip to main content
OBJEKT
Tjänsteföretag

Komplex affär krävde expertstöd: SSL Overland förvärvar Ystad Transport & Logistics AB

Över 50 Msek

Komplex affär krävde expertstöd: SSL Overland, majoritetsägt dotterbolag till Scandinavian Shipping & Logistics AB förvärvar Ystad Transport & Logistics AB

Svensk FöretagsFörmedling har varit transaktionsrådgivare åt Ystad Transport & Logistics AB när bolaget förvärvats av SSL Overland. De rådande omständigheterna gjorde affären komplex, men Ystad Transport & Logistics får nu en långsiktig ägare och parterna rapporterar att de är mycket nöjda.

Ystad Transport & Logistics AB är ett speditionsbolag baserat i Ystad och med fokus på lastbilstransporter till östra- och sydöstra Europa. Verksamheten har haft en stabil tillväxt och omsätter idag cirka 200 Mkr, en stabil lönsamhet. Bolaget har runt 20 anställda och transporterna bokas genom externa åkare och åkerier.

Köparen SSL Overland, kommer efter förvärvet av Ystad Transport & Logistics AB att omsätta närmare MSEK 700. Bolaget har sitt säte i Göteborg men har även verksamhet i Jönköping, Norrköping, Malmö, Helsingfors, Vilnius och nu även i Ystad.

Svensk Företagsförmedling har som exklusiv rådgivare åt Ystad Transport & Logistics AB:s ägare hanterat hela försäljningsprocessen. Inom ramen för uppdraget har Svensk Företagsförmedling även ansvarat för due diligence-processen och för allt juridiskt processarbete åt säljaren.

Försäljningsprocessen av Ystad Transport & Logistics och relationen med personerna bakom har varit en alltigenom positiv upplevelse. Processen i sig har inte underlättats av de försvårande omvärldsfaktorerna men genom ett gemensamt fokus på att hitta lösningar som är genomförbara både för säljare och köpare så har vi hittat fram till lyckosam affär och dessutom goda förutsättningar för det framtida samgåendet. Tilliten på båda sidor har varit hög och vi uppskattar mycket det förtroendet vi har fått igenom hela processen. Att Ystad Transport & Logistics nu även hamnar i en koncern som tittar långsiktigt är positivt för personal och andra viktiga partners, säger Claes Hovstadius, projektledare på Svensk Företagsförmedlings kontor i Lund.

Patrik Nilsson, tidigare delägare i Ystad Transport & Logistics, är nu fokuserad på samarbetet med den nya ägaren.

– När vi beslutade oss för att hitta en ny huvudägare var det avgörande att det skulle vara en långsiktig köpare som värnade lika mycket om vår personal och partners som vi gör. Utöver det ville vi naturligtvis genomföra en affär som var kommersiellt och villkorsmässigt marknadsmässig. Det hade vi sannolikt inte rett ut utan teamet på Svensk Företagsförmedling med ansvarig rådgivare Claes Hovstadius. Teamet hanterade komplexiteten kring affären på ett mycket stabilt och tryggt sätt vilket gör att vi nu fullt ut kan fokusera på framtiden och hur vi bäst arbetar för ett lyckosamt samarbete med vår nya huvudägare, säger Patrik Nilsson.

Johan Ignell, VD för Scandinavian Shipping & Logistics AB, understryker hur viktiga rådgivarna varit under transaktionsprocessen.

– Omständigheterna med pandemi, skenande bränslepriser och därtill Rysslands invasion av Ukraina var minst sagt försvårande faktorer under förvärvsprocessen. Detta till trots var processen en mycket positiv upplevelse där man inser värdet av att ha rätt rådgivare på båda sidor, Frejs Revisorer för köparen och Svensk Företagsförmedling för säljaren. Utmaningar som uppkom löstes alltid pragmatiskt och i god anda vilket ledde till nöjda parter och en stor tillförsikt och optimism inför framtiden, säger Johan Ignell.

Objekt-id 4198
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x