Skip to main content
OBJEKT
Tjänsteföretag

Bussbolag i södra Sverige

20 – 50 Msek

Bolaget innehåller verksamhet för linjetrafik och erbjuder även beställningsresor såväl som paketresor. Stor del av omsättningen är på flerårsavtal. Egen modern terminal.

Ekonomi

Årsomsättning 2021/22 cirka 25 MSEK. Prognos för 2022/23 cirka 30 MSEK.

Transaktionen

Transaktionen sker med fördel genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget.

Processen

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 4247
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4640 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x