Skip to main content
OBJEKT
Tjänsteföretag

Markanläggning och trädgårdshandel i perfekt kombination

20 – 50 Msek

Bolaget har i kombination utvecklat sin verksamhet genom försäljning av växter och yttre fastighetsvård med en lönsamhet om EBIT 8-10 msek.

Mark & Anläggning

När det gäller mark och anläggning har Bolaget de resurser som krävs för att vara med från planeringsstadiet till färdigt projekt. Bolaget hjälper sina kunder med förslag, inköp och leverans samt rådgivning på plats. De arbetar med plantering, stenläggning och skötsel av olika vegetationsytor och gräsytor. Handelsträdgården borgar för nya löpande uppdrag.

Handelsträdgården

Handelsträdgården har ett brett sortiment som förändras allt eftersom säsongerna för uteliv, odling och trädgård växlar.

Vi söker förvärvande part som tillsammans med nuvarande ägare har kapacitet att skapa tillväxt inom framförallt mark- och anläggning där man har har stor ökad efterfrågan.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 4277
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x