Skip to main content
OBJEKT
Handel

Svensk FöretagsFörmedling rådgivare när Maskingruppen i Staffanstorp AB förvärvats av Karved Sweden AB

20 – 50 Msek

Karved Sweden AB har förvärvat samtliga aktier i Maskingruppen i Staffanstorp AB. Genom förvärvet får Karved Sweden ett bredare produkt- och serviceutbud samt stärker sin position på den skånska maskinmarknaden. Karved Sweden AB, som ägs av Dhares Narshi, äger bland annat Knickarps Bil & Traktor AB, P M i Eggelstad, Nartren (fd Löddeköpinge biltrafik) och har en total omsättning på cirka 200 msek, varav Maskingruppen i Staffanstorp nu står för cirka 40 msek.

Jenny Citré på Svensk FöretagsFörmedling har varit säljarnas rådgivare, och de – Sven Bengtsson och Mikael Nilsson på Maskingruppen i Staffanstorp AB – är nöjda.

Vi kände oss trygga med att Jenny hade våra intressen i fokus under hela processen och vi har haft ett riktigt fint samarbete. Hon förhandlade inkomna bud och utestående frågor reddes skyndsamt ut på ett smidigt och professionellt sätt. Vi vill även lyfta fram Jennys bredd och teamets spetskompetens som en av de viktigast faktorerna till hela affären, säger Sven Bengtsson.

Köparen håller med.

– Jenny Citré har agerat mycket professionellt genom hela processen. Jenny gjorde en tydlig företagspresentation som gav en realistisk bild över företaget och dess utvecklingsmöjligheter, hon var snabb med att leverera efterfrågad information och hon säkerställde att processen fortlöpte enligt överenskomna tidsramar enligt vår avsiktsförklaring. Säljarna bidrog till ett smidigt förvärv, säger Dhares Narshi, representant för köpare Karved Sweden.

Tillväxt genom förvärv är en viktig del i Karved Swedens strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Ambitionen är att utveckla bolagets verksamheter genom organiskt tillväxt, operationella förbättringar samt genom tilläggsförvärv.

– Maskingruppen i Staffanstorp är ett välskött bolag och var en naturlig part att förvärva, då vi redan ägde Knickarps Bil & Traktor. Maskingruppens tidigare ägare, Sven Bengtsson och Mikael Nilsson, kommer att arbeta kvar i bolaget och jag ser positivt på att arbeta tillsammans med dem framöver. Vi kommer att arbeta och utveckla bolaget tillsammans med personal och partners, säger Dhares Narshi. 

Jenny Citré säger att försäljningen av Maskingruppen i Staffanstorp har varit en positiv och framåtriktad upplevelse.

– Mikael och Sven har byggt upp en välmående verksamhet med brett produktutbud, hög servicegrad och god kundspridning, något som underlättade intressenternas beslutsprocess. Försäljningsprocessen genererade ett fint intresse och valet föll på Karved Sweden som kunde presentera det totalt sett mest attraktiva upplägget. Nu hamnar Sven och Mikael i ett sammanhang som kommer gynna både Maskingruppen i Staffanstorp och Karved Sweden säger Jenny Citré, Transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling, ansvarig för processen och det bakomliggande projektteamet.

För mer information kontakta:

Jenny Citré

Transaktionsrådgivare

Svensk FöretagsFörmedling AB

Tel: 0722-00 91 90

Mail: jenny.citre@sffab.se

Objekt-id 4343
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x