Skip to main content
OBJEKT
Tillverkning

Svensk FöretagsFörmedling rådgivare när S:t Eriks AB förvärvar Gunnar Prefab AB

Över 50 Msek

Svensk FöretagsFörmedling AB var rådgivare åt Gunnar Prefab AB när samtliga aktier förvärvades av S:t Eriks AB, den 6 september. Nu fortsätter båda verksamheterna att utvecklas. 

Gunnar Prefab AB är ett familjeföretag som grundades 1995, med huvudkontor i Rättvik. Bolaget har med sin erfarna och branschkunniga personal byggt upp en stark position på marknaden inom trafikprodukter och barriärelement, särskilt med den egenutvecklade barriären GPLINK. Bolaget har även produktion av fundament. Genom förvärvet förstärks S:t Eriks befintliga produktutbud, kundbas och kompetensområden. Idag är S:t Eriks Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar, block och VA-system.

– Vi ser väldigt positivt på att S:t Eriks blir ny ägare till Gunnar Prefab. S:t Eriks är en långsiktig och stabil ägare och med deras befintliga organisation finns det en djup och lång branscherfarenhet. Detta ger rätt förutsättningar för att vidareutveckla Gunnar Prefab och förstärka vårt erbjudande till våra kunder, säger Anna Mårten, VD, Gunnar Prefab.

Gunnar Prefab omsatte cirka 81 Mkr under 2022 och kommer att drivas som ett separat bolag inom S:t Eriks-koncernen, med Anna Mårten som fortsatt ansvarig.

Jan Wiklund och Lars Bergström var Svensk FöretagsFörmedlings transaktionsrådgivare under affären, och Anna Mårten är nöjd. 

– Svensk FöretagsFörmedling, med Jan Wiklund och Lars Bergström, tog fram rätt kandidater och agerade som ett värdefullt bollplank från start till tillträde, säger hon. 

För mer information:

Jan Wiklund

Partner & Transaktionsrådgivare

073-322 75 00

jan.wiklund@sffab.se

Objekt-id 4380
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4643 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x