Skip to main content
OBJEKT
Tjänsteföretag

Väletablerat norrländskt Industriservicebolag

Över 50 Msek

Bolaget, som har fokus på mektjänster och fältservice till basindustrin, har en stark position på en marknad där kundernas investeringar kommer att uppgå till hundratals miljarder kronor de kommande åren. Utöver tjänsteportföljen besitter bolaget en intressant produktportfölj.

Endast kvalificerade intressenter emotses. Intressenter ombeds därför lämna information om sin verksamhet, kapacitet och sökprofil till objektets transaktionsrådgivare. Baserat på lämnad information avgör säljaren vilka intressenter som får ta del av den sekretesskyddade informationen om objektet och därefter gå vidare i processen.

Objekt-id 4429
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4600 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x