Skip to main content
OBJEKT
VVS & Installation

ControTech i Malmö Akiebolag förvärvas av Norva24 i Sverige AB

20 – 50 Msek

Svensk FöretagsFörmedling rådgivare åt säljaren när ControTech i Malmö Akiebolag förvärvas av Norva24 i Sverige AB.

Norva24 Sverige AB har den 9 november 2023 förvärvat 100% av aktierna i ControTech i Malmö AB. Förvärvet innebär att Norva24 i Sverige väsentligt stärker positionen på marknaden i en av Sveriges största städer. Samtidigt skapas nu nya förutsättningar för ControTech som får tillgång till en stark och långsiktig ägare som kan underlätta företagets fortsatta utveckling.

ControTech som omsätter nära 35MSEK med solid lönsamhet, etablerades 1994 och med 30 års erfarenhet inom branschen har man idag ett mycket respekterat varumärke och en väl upparbetad marknadsposition i Malmöregionen. Genom ett starkt lokalt och dedikerat ledarskap har ControTech skapat stort engagemang för företaget och ControTech ställer alltid upp för sina kunder.

ControTech levererar avancerade tjänster inom spolning, tömning, rörinspektion, läcksökning, sanering av t.ex. oljeskador, besiktning och kontroll, med flera tjänster till krävande kunder inom fastighet, industri, logistik med flera. ControTech är ackrediterat kontrollorgan av Swedac för oljeavskiljare. Idag utgår man ifrån Vellinge.

Nuvarande ägare och tillika VD för ControTech uttalar sig om processen – ”Att komma fram till att sälja ControTech var ett av vår familjs svåraste beslut någonsin. Vi har genom åren kontinuerligt blivit kontaktade av intressenter till bolaget men det var först i våras som vi bestämde oss. Vi träffade Claes Hovstadius på Svensk FöretagsFörmedling och satte oss in i hur processen kunde komma att se ut och bestämde tillsammans med Claes en strategi för försäljningen – noga planering och professionell styrning säkerställde att vi landade in väldigt väl, både vad gäller de kommersiella villkoren men så klart (och kanske till och med viktigare) att valet av köpare känns helt rätt för mig, min familj och mina anställda”.

Det har inneburit ett stort ansvar att leda försäljningen av ControTech och efter våra inledande dialoger insåg jag att det var ett svårt beslut för ägarfamiljen att sälja verksamheten. För mig har en nära dialog med mina uppdragsgivare varit högt prioriterat – framför allt för att de skall kunna känna sig insatta i varje moment av processen. Bland annat bestämde vi oss tillsammans och efter noga analys vilka intressenter som skulle kontaktas, allt utefter en tydlig kravbild och logik. Vi genomförde processen i enlighet med vår strategi vilket också resulterade i ett effektivt utförande med i min mening ett optimalt resultat. Att få projektleda försäljningen av ett så fint bolag som ControTech, och samtidigt få lära känna familjen bakom så väl, har varit en mycket angenäm upplevelse” säger Claes Hovstadius, transaktionsrådgivare åt säljaren.

Objekt-id 4554
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4655 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x