• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Företagsvärdering

Kvalificerad värdering ger rätt marknadsvärde

Hur mycket är ditt företag värt? Det är den enskilt svåraste och viktigaste frågan inför varje försäljning, fusion, belåning, generationsskifte eller annan överlåtelse.

Svensk FöretagsFörmedling erbjuder en objektiv och kvalificerad värderingsmodell som säkerställer en systematisk genomlysning och analys av alla de faktorer som påverkar marknadsvärdet.

Resultatet blir att säljare och köpare får ett korrekt, aktuellt och marknadsmässigt underlag inför den fortsatta förhandlingen.

Vår värderingsmodell

Steg 1. Genomgång av verksamhet och räkenskaper.

Vi ser över företagets verksamhet, ekonomi och historik. Detta kompletteras med företagsbesök samt intervjuer med nuvarande ägare, vilket hjälper oss att få en så korrekt bild av bolaget som möjligt.

Steg 2. Omvärldsanalys.

Parallellt med steg 1 gör vi en omvärldsanalys av bransch, konkurrent- och kundsituaton. Analysen och faktaunderlaget från steg 1 utgör sedan basen för vår värdering.

Steg 3. Värdering av värderingen.

Värderingen vägs nu mot faktisk köpeskilling för företag i samma bransch. Statistiken hämtas ur vår databas med tusentals genomförda affärer. Vi har även en indikationsmodell som visar vad en köpare kan betala för företaget och ändå få en rimlig avkastning.

Steg 4. Slutgiltig rapport och rekommendation.

Vår slutgiltiga rapport innehåller detaljerad dokumentation av samtliga analyser, relevant statistik, värderingsresultat ur olika perspektiv samt vår sammanfattande rekommendation och bedömning av det korrekta marknadsvärdet.

Vi hjälper dig att värdera ditt företag.

Välkommen med en intresseanmälan. Vänligen fyll i samtliga uppgifter och tryck på "skicka", så blir du inom kort kontaktad av en av våra företagsmäklare.

Lokalkontor och kartor

Vilket av våra 30 kontor ligger bäst till för dig?

Referensuppdrag

Exempel på några av våra drygt 4 000 företags- och fastighetsöverlåtelser som gjorts via oss.

Sälja företag?

Vi hjälper dig hitta rätt köpare till rätt pris och leder hela processen från start till mål.

Rådgivning

Rådfråga oss gärna om t.ex. företagsköp, generationsskifte och kapitalanskaffning.

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand