Skip to main content

5 värdefulla råd till dig som ska sälja ditt företag

Funderar du på att sälja företaget eller har du redan bestämt dig? Låt oss vägleda dig. Svensk FöretagsFörmedling är en aktiv rådgivare vid försäljning av företag och vi har erfarenheterna och kompetenserna som ökar värdet på företagsförsäljningen hela vägen från start till mål. Vi har egen erfarenhet av att äga företag. Det gör att vi förstår på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att sälja sitt bolag.

I den här artikeln har vi samlat 5 värdefulla råd vars avsikt är att göra din företagsaffär mer lyckad, läs dem och tillämpa dem gärna. Generellt vill vi dock uppmana dig att alltid ta kontakt med en transaktionsrådgivare för en lyckad företagsaffär, den personen kan hitta lösningar som gör just din affär bättre.

1. Bestäm din tidpunkt

När du beslutat dig för att sälja din verksamhet är tidpunkten för försäljningen av avgörande betydelse för utgången. Tänk på att processen tar tid. En överlåtelse kan ta upp till ett år från start till mål och vårt råd är därför att påbörja dina förberedelser tidigare än du inledningsvis har tänkt dig. Utgå även ifrån att en erfaren köpare värnar om företagets kontinuitet för att säkerställa sin investerings långsiktighet. Detta innebär i praktiken att du som tidigare ägare i många fall kvarstår i bolaget en tid efter försäljningen. Hur långt tid du kvarstår i bolaget kan naturligtvis variera beroende på både dina och köparens intentioner. Men det är viktigt att ta med detta moment i beräkningarna.

Identifiera dina orsaker och drivkrafter till försäljningen. Är bolaget begränsat i nuvarande struktur, vill du kapitalisera på bolagets värde – delvis eller i sin helhet, eller är drivkrafterna en kombination av många parametrar? Andra aspekter att ta hänsyn till kan vara att trygga de anställdas fortsatta engagemang och roller eller en möjlighet för ditt företag att utvecklas och komma in i ett nytt sammanhang.

Dina drivkrafter sätter agendan för vilken typ av köpare du är intresserad av att komma i kontakt med.

2. Kartlägg marknaden

Marknaden och köparnas förutsättningar har naturligtvis också betydelse för om du kan göra en framgångsrik företagsförsäljning eller ej. Förvärvsintresset i en viss bransch kan variera från tid till annan, beroende på rad orsaker, t ex om marknaden är i tillväxt eller eventuellt i avtagande. Oavsett orsaker måste de tas hänsyn till. Det är inte optimalt att inleda en försäljning i en bransch som för tillfället har en svacka, då är det bättre att blicka framåt då läget sannolikt kommer att vara ett annat vid ett senare tillfälle. Ett annat perspektiv är att man behöver kommunicera med marknaden och hitta rätt köpare vid rätt tidpunkt på året.

Vi har god kännedom om köpare i olika branscher och säkerligen även i din. Vårt arbete med köparmarknaden innebär att vi systematiskt kartlägger och bevakar både industriella och finansiella aktiva köpare och även har en kontinuerlig dialog med dem. Den kunskapen och det kontaktnätet får du del av när du låter Svensk FöretagsFörmedling blir rådgivare i din företagsförsäljning. Självklart har vi fullständig sekretess i alla uppdrag.

3. Förbered dig och bolaget

Det finns många moment och arbetsuppgifter som bör klaras av före försäljningen, vi kallar dessa moment ”värdeskapande förberedelser”.

Exempel på sådana är att renodla och förtydliga resultat- och balansräkning eller att se till att klargöra ägarstrukturen. Det är viktigt att bolaget inte är helt beroende av den nuvarande ägaren utan att det har skapats en struktur i verksamheten med flera individer som kan axla strategiska och operativa frågor.

Det är också viktigt att överenskommelser och avtal med såväl kunder som leverantörer är tydliga. Det är väsentligt att se över och säkerställa arbetsprocesser och strukturkapital. De värdeskapande förberedelserna påverkar hela affären. Förutsättningarna varierar från affär till affär och de kan vara mer eller mindre komplicerade. Ju bättre förberedelser, desto större möjlighet att lyckas med affären. Ett råd är att vara lika metodisk nu när du ska sälja, som när du byggde upp verksamheten.

Tänk också på att det inte bara är bolaget som behöver förberedas för försäljningen. Även du själv behöver förberedas. Att sälja sitt bolag är i högsta grad något som påverkar emotionellt. Vi på Svensk Företagsförmedling har egen erfarenhet att äga företag. Det gör att vi förstår på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att sälja sitt bolag.

4. Tänk på hela processen

En företagsöverlåtelse kan vara mer eller mindre komplicerad och det krävs olika kompetenser vid olika tillfällen. Svensk FöretagsFörmedling har en beprövad process och tar ett helhetsansvar för alla delar i en företagsöverlåtelse. Vi arbetar i lokala team och har en utsedd projektledare som håller i affären från start till mål, gärna i nära dialog med parternas revisorer, banker och jurister. Vi har även tillgång till egna jurister som kan kopplas in och därmed bli en integrerad del av projektet. Tillsammans säkerställer vi trygghet och marknadsmässighet i processens och avtalens alla delar.

Vårt erbjudande är att vägleda dig genom hela processen och underlätta för dig att bibehålla fokus på att fortsätta driva verksamheten. Köparna vi är i kontakt med är vanligtvis både erfarna och resursstarka och det är därför av yttersta vikt att du som säljare har en rådgivare som på alla plan kan tillvarata dina intressen.

Men återigen det viktigaste av allt: Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och det är viktigt att ta hela processen i beaktande när man ska sälja sitt företag, inte bara de delar som är de mest uppenbara, t ex prissättningen.

5. Ta inte första bästa bud

Vårt råd är att analysera marknaden, dess attraktivitet och framför allt hur en eventuell köparkrets skulle kunna se ut. Det händer att bolag blir uppvaktade direkt av köpare och väljer att gå vidare utan att ha analyserat erbjudandet och jämfört det med andra möjliga budgivares. Med vår process blir det annorlunda.

Vi föreslår att du marknadsutsätter budet. Vår erfarenhet säger att det första budet inte alltid är det bästa du kan få. Till vår hjälp har vi statistik från 1000-tals affärer samt ett väletablerat nätverk med såväl industriella som finansiella köpare som är aktiva på marknaden. Vi hjälper dig att granska köparna, planera för eventuella återinvesteringar och på olika sätt få hävstång i affären genom fler och bättre möjligheter.

Vi ser till att buden är marknadsmässiga samt skapar bästa möjliga förutsättningar och villkor för just din affär.

Våra team har genomfört tusentals framgångsrika affärer där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi är rikstäckande och arbetar nära våra uppdragsgivare.

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x