Skip to main content

Årskrönikan av Claes Hovstadius, ordförande för Svensk FöretagsFörmedling

Svensk FöretagsFörmedlings ordförande om 2023: “Bibehållen förvärvsaptit och investeringsvilja, trots utmaningar i omvärld och finansmarknad.

När vi tittar tillbaka på 2023 kan vi konstatera att förvärvsmarknaden präglades mer av försiktighet än tidigare. Kriget mellan Israel och Hamas skapade ytterligare oro och inte minst tragedi. Detta till trots så har det till synes inte nämnvärt påverkat den marknad som vi verkar på. Där har den förhöjda räntan och mer restriktiva kreditgivningen från banker påverkat förvärvsmarknaden och dess struktur i betydligt större utsträckning, i alla fall hittills. Däremot ser vi en fortsatt stor förvärvsaptit för bolag som befinner sig i och ser sig själv agera på marknader med ljusare och uthålliga marknadsutsikter. Utifrån detta ser ändå Svensk FöretagsFörmedlings ordförande Claes Hovstadius med tillförsikt både på Sveriges företag och på framtiden. 

– Förra året vid motsvarande tidpunkt befann vi oss i svallvågorna av Covid och Rysslands invasion av Ukraina. Under året har dessutom den svenska kronan kraftigt försvagats och inflationen har tagit fart. Det man slås över är trots allt den svenska industrins fortsatta förmåga att anpassa sig, rationalisera och utveckla nya och mer effektiva affärsmodeller. Detta blir som alltid avgörande för den svenska fortsatta konkurrenskraften, oavsett industri, säger Claes Hovstadius.

Vad får Svensk FöretagsFörmedling att utvecklas vidare under 2024?

– Givet marknadens förutsättningar har vi lagt en budget som ligger i linje med den vi lyckades uppnå under 2023. Då tar vi med oss en ganska stark pipeline av nya projekt, fyra nya medarbetare som vi tror kommer att leverera och bidra både kommersiellt och kollegialt samt en ännu starkare referensbank med genomförda affärer under 2023 (att addera till befintlig). Vi upplever dessutom att vårt erbjudande framstår som mer attraktivt då vi till skillnad från många andra av våra branschkollegor jobbar med helhetslösningar, konstaterar Claes Hovstadius. Jag ser det som en styrka att vi har en uthållighet att fortsätta investera i systematik, medarbetare och i vårt varumärke. Dessa komponenter i kombination med vår existerande organisation är jag övertygad om kommer rusta oss väl för framtida konkurrens och andra relevanta utmaningar.

Vi förstår också att ni lagt mycket tid och kraft på att stärka er bemanning ytterligare?

– Jag vill verkligen lyfta fram vår rekryteringsprocess – vårt fokus är kvalitativa och långsiktiga rekryteringar med nya kollegor som stärker våra regioner och vår teamstruktur. Rekryteringarna måste därför få ta tid. Att bli en transaktionsrådgivare inom förvärv/avyttringar av företag och dessutom genom eget företag är inte till för alla. Vi har lyckats ganska väl och ser framför oss att kontinuerligt jobba med rekrytering även framåt. En rolig återkoppling vi får från många av de kandidater vi talar med är att samtliga lyfter upp vår struktur, tydliga process och det nationella samarbetet mellan kollegor som tydliga styrkor. Detta skall vi så klart jobba vidare med så att vi fortsätter vara ett attraktivt alternativ för personer med de önskade kvalifikationer vi vill addera till befintlig organisation, fortsätter Claes. 

Vad vill du lyfta fram extra från 2023?

– Som vanligt vill jag lyfta fram alla våra fantastiska uppdragsgivare som valt att lägga sina respektive verksamheter i våra händer och förlitat sig på vår kompetens. Ni är så klart avgörande för vår framgång och utöver en generell julhälsning till alla där ute så vill jag självfallet uttrycka ett extra stort tack och en önskan om en riktigt god jul med medföljande gott slut till alla vi fått nöjet att arbeta med, avslutar Claes Hovstadius.  

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4626 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x