Skip to main content

Studie: Så är det att sälja sitt företag

En ny studie om entreprenörers upplevelser av att sälja sitt företag visar att professionella transaktionsrådgivare förenklar säljprocessen, höjer köpesumman och bidrar till ett framgångsrikt resultat. Svensk FöretagsFörmedlings transaktionsrådgivare i Kalmar Urban Ljungquist berättar mer.

Två studenter på Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad, Andreas Petersson och Felix Ottosson, har precis avslutat sin studie Försäljning av sitt livsverk: En kvalitativ studie av entreprenörers upplevelser. De har fokuserat på nio svenska entreprenörers upplevelser av att sälja sitt företag, utifrån teman som till exempel motiv, utmaningar och synergier 

– Slutsatserna i studien bekräftar vår erfarenhet, som är baserad på fler än 4 700 transaktioner. Vi ser att transaktionsprocessen blir enklare, mer effektiv och mer framgångsrik med en rådgivare som stöd, säger Urban Ljungquist, nytillträdd transaktionsrådgivare hos Svensk FöretagsFörmedling och själv entreprenör.

Han förklarar att entreprenörer och företagsledare lägger ned mycket tid och energi på att driva och utveckla sina företag, och att många dessutom varit med från början med kapitalinsatser, panter till banker och en massa uthållighet. Att då, efter år av hårt arbete, skiljas från sitt företag och lämna över stafettpinnen till nästa ägare, kan vara utmanande.

– De flesta entreprenörer säljer bara ett företag under sin livstid och har begränsad erfarenhet och kunskap om hur processen ser ut. Försäljningsprocessen kan upplevas som en känslomässig berg- och dalbana, säger Urban Ljungquist.

Studien tar bland annat upp den oro som kan uppstå i organisationen, vad som gör att ett förvärv antingen leder till att företaget slås samman med förvärvaren eller lever vidare med relativt stor självständighet. Dessutom diskuteras synergier, som ofta kan vara mer komplicerat än man tror. Här krävs ofta likvärdig teknik, produktion och marknad.

– Optimala synergier, till exempel, uppnås enklast med systerföretag verksamma i samma eller liknande branscher. Detta är också en trend bland investmentbolag de senaste åren, som valt att bli mer specialiserade på vissa branscher, säger Urban Ljungquist, som kommer vara verksam i Kalmar och Gotlands län och har erfarenhet från verksamhetsutveckling i små- och medelstora företag inom flertalet branscher, som bygg, fastigheter, industri, tjänster och telekom. Urban Ljungquist har även en doktorsexamen i företagsekonomi inom strategi, innovation och entreprenörskap.

Hela studien finns här: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1790899

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4640 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x