Skip to main content

Förberedelse är nyckeln till en lyckad försäljning!

Läget till trots genomförs det fortfarande företagsaffärer. Vissa branscher är mindre påverkade än andra och förvärvskapital samt investeringsvilja finns kvar i ett antal sektorer.

”Vi ser precis som alla andra att bolag inom flera branscher har det svårt i nuläget. Samtidigt finns det företag som fortfarande växer och mår finansiellt bra. Även de bolag som i grunden är välskötta och framgångsrika men som idag har det svårt är naturligtvis fortfarande attraktiva när det vänder efter Covid-19. Har man dessutom gått i sälj- eller köptankar, kan tiden nu användas till att förbereda sig själv och bolaget inför en kommande process, något vi redogör för senare i intervjun”, inleder Claes Hovstadius, delägare och en av rådgivarna på Malmökontoret.

För tillfället arbetar Malmökontoret bland annat med bolag inom infrastruktur (med fokus på vattenrening & miljö), redovisning & revision, IT/telecom, vård samt bolag med nischade erbjudande och särställning på marknaden. Utöver löpande dialog med köpare arbetar Malmökontoret även i större utsträckning med förberedelser av uppdrag där försäljningsprocessen påbörjas till hösten.

Kort om Malmökontoret

Ni får här möta Claes Hovstadius, en av delägarna i Svensk FöretagsFörmedling, som tillsammans med kollegorna går att finna på ett av kontoren i Skåne.

”Jag har fru och tre barn och vi lever ett aktivt liv med mycket handboll, golf (med egen professionell karriär bakom mig) och olika andra idrotter. Jag är bland annat en av åtta tränare till ett av Sveriges största ungdomslag i handboll (LUGI). Jag är utöver detta engagerad i olika styrelseuppdrag, säger Claes. Alla vi på kontoret gillar att vara engagerade både på och utanför arbetsplatsen, fortsätter Claes.

Claes erfarenhet från ledande affärsutvecklande positioner inom inköp och försäljning kommer ofta till nytta som företagsrådgivare.

”Min bakgrund från Vestas Windsystems och Sony Ericsson kompletterar dessutom de kompetenser och erfarenheter som kollegorna Michael Edelborg Christensen och Jenny Citré har. Inom vår organisation har vi alla erfarenhet från att utveckla och driva bolag. Michael är till exempel entreprenören som har startat upp och utvecklat olika verksamheter samt tagit dem både till börsen och till försäljning. Detta sammantaget gör att vi är väl införstådda med vad våra uppdragsgivare går igenom i en egen process. ”, säger Claes.

Viktiga råd för en lyckad försäljningsprocess

Förbered dig i tid

Läs på och informera dig själv om hur en försäljnings- eller förvärvsprocess övergripande innebär.

Träffa en eller flera oberoende rådgivare för att förstå olika värderingsresonemang som kan vara relevant för just ditt bolag. Säkerställ att att rådgivaren kan driva en strukturerad process i sin helhet harrätt nätverk samt på ett trovärdigt och professionellt sätt kan företräda, dig från start till mål.

Struktur och oberoende

Fundera över hur strukturkapitalet ser ut – hur väl är processer dokumenterade, finns det relevanta stödsystem (ekonomi, finns det relevanta stödsystem (ex; ekonomi, inköp, försäljning), hur ser avtal mot leverantörer och kunder ut osv? En bra struktur och dokumentation kommer att underlätta för både rådgivare men framför allt för den köpare som i slutändan önskar genomföra en företagsundersökning (Due Diligence) vilket sker innan ett bindande avtal. Risken är stor att bolagets värdering reduceras på grund av risker som köparen har identifierat och lyfter fram.

Hur beroende är bolagets drift av dig som ägare/delägare? Om du har överenskommit med köparen att du efter en tid skall lämna bolaget blir det än mer viktigt att din kunskap sitter i väggarna och inte minst att det finns nyckelpersoner som kan axla din roll och kompetens. Igen, detta påverkar köpeskillingen.

Rätt köpare med rätt motivation

Arbetar du med en professionell rådgivare så lyssnar han/hon in på dina behov och anpassar processen efter detta. Det är inte alltid det uppenbara som är det rätta eller bästa. En köpare kan finnas både inom din bransch (industriella), angränsande branscher som vill komplettera sin kärnverksamhet, eller hos finansiella köpare som till exempel önskar bygga en struktur med just ditt bolag som bas.

Vi söker rätt motivation hos köparen. Motivationen drivs av synergieffekter och tillväxtmöjligheter och ökar möjligheterna till en högre köpeskilling.

Vad kan nästa steg vara?

Även om du inte ska fatta beslut här och nu är det fortfarande klokt att ta fram ett beslutsunderlag och skapa sig en uppfattning om vad en försäljningsprocess innebär. Vi är här för dig och träffar dig gärna, alternativt tar ett inledande samtal. Vi är engagerade, lyssnar på dina tankar och återger hur vi ser på möjligheterna för just ditt företag. Detta sker naturligtvis förutsättningslöst och under sekretess.

För mer information, tveka inte att kontakta Claes och hans kollegor:

Claes Hovstadius, claes.hovstadius@sffab.se, 0761-900997

Jenny Citré, jenny.citre@sffab.se, 0722-009190

Michael Edelborg Christensen, michael.christensen@sffab.se, 0727-144166

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x