• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Styrelse

Styrelse

Anders Andersson, Jönköping, Ordförande

Född 1960. Auktoriserad företagsmäklare och Partner, verksam inom Svensk FöretagsFörmedling sedan 2004. Egen företagare under 20 år inom flera olika affärsområden.
anders.andersson@sffab.se

Henrik Brodin, Stockholm/Sundsvall, Ordinarie Ledamot

Född 1964. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling sedan 2005. Mångårig erfarenhet av ledande befattningar och styrelseuppdrag i privata och börsnoterade bolag, bl a inom bemanningsbranschen och bryggeriindustrin.
henrik.brodin@sffab.se

Claes Hovstadius, Malmö, Ordinarie ledamot

Född 1973. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling i Malmö/Helsingborg. Mångårig erfarenhet av befattningar i större börsnoterade bolag, primärt inom telekom- och energibranschen där han arbetat med affärsutveckling inom både inköp och försäljning.
claes.hovstadius@sffab.se

David Hallbäck, Göteborg, Ordinarie Ledamot

Född 1968. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling sedan 2006. Utbildad på Handelshögsskolan i Göteborg samt Sjöbefälsutbildning vid Chalmers i Göteborg.
david.hallback@sffab.se

Mikael Levén, Kalmar, Suppelant

Född 1960. Företagsmäklare och Partner och verksam inom Svensk FöretagsFörmedling sedan 2011. 11 års bankerfarenhet varav några år som bankdirektör. Utbildad fastighetsmäklare, Vd i privatägt bolag. Tidigare ordförande i delägt fastighetsbolag. Styrelseuppdrag.
mikael.leven@sffab.se

Kenneth Arnström, Stockholm, Suppleant

Född 1968. Företagsmäklare och Partner och verksam i Svensk FöretagsFörmedling i Stockholm. Mångårig erfarenhet av ledande befattningar i börsnoterade bolag företag såsom Swedish Match, Diageo och Expekt.com.
kenneth.arnstrom@sffab.se

Affärsidé

Svensk FöretagsFörmedling genomför företags- och fastighetsöverlåtelser med bästa resultat för uppdragsgivare i Sverige och Norden. Med kompetenta företagsmäklare, stor erfarenhet, genuint engagemang och brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare.

Verksamhet

En rikstäckande och oberoende partner för företags- och fastighetsöverlåtelser.

Organisation

Ett 30-tal fristående företagsmäklare, i en etablerad organisation från 1979.

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktoriserad Företagsmäklare & Partner

Tel: 073-526 80 00

E-post: anders.andersson@sffab.se


  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand