• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Verksamhet

Rikstäckande och oberoende affärspartner

Svensk FöretagsFörmedling är ledande på företagsöverlåtelser i Sverige och Norden. Vi förmedlar även kommersiella fastigheter och fungerar som partner och rådgivare i samband med kapitalanskaffning, företagsexpansion och generationsskifte.

Vi finns representerade på 30 orter i Sverige. Det gör att vi kan jobba nära våra uppdragsgivare och samtidigt dra affärsnytta av vårt rikstäckande nätverk. Vi hanterar även internationella uppdrag.

Vår arbetsmetod bygger på en personlig, affärsmässig dialog med köpare och säljare och vid behov även med parternas revisorer, banker och jurister. Svensk FöretagsFörmedling leder hela processen, från analys och värdering till förhandling och avtal. Diskretion och noggrannhet är en självklarhet.

Tjänster

Ett heltäckande tjänsteutbud för företags- och fastighetsöverlåtelser.

Svensk FöretagsFörmedling AB, Huvudkontor

Postadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Besökadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Tel 010-206 78 77
E-post hk@sffab.se

Lokalkontor och kartor

Vilket av våra 30 kontor ligger bäst till för dig?

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand