Skip to main content

Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979

Med över 40 år på marknaden har Svensk FöretagsFörmedling en lång tradition av att leda framgångsrika företagsaffärer. Med bred kompetens och stor erfarenhet är man en trygg och metodisk partner på vägen till en lyckad försäljning.

 Att sälja sitt företag är en relativt omfattande process med flera steg. För många sker det dessutom bara en gång i livet. Med hjälp av transaktionsrådgivarna på Svensk FöretagsFörmedling (SFFAB) får man en samlad affärskompetens genom hela försäljningsprocessen, något som är avgörande för att optimera affären.

–         Vi erbjuder en heltäckande lösning från analys och värdering till förhandling och avtal. Med en enda kontakt får du tillgång till all den expertis som behövs även i de mest komplexa överlåtelser, säger Peter Kieri, partner och transaktionsrådgivare i norra Sverige.

Tydlig process

Arbetet sker under full diskretion och sekretess, både för ägarens, personalens, kundernas och leverantörernas skull. Fokus läggs på kundens intressen och varje steg syftar till att addera största möjliga värde för denne. Baserat på sammanställd information ska kunden kunna fatta beslut som grundas på parametrar som är i linje med hens önskemål.

–         För varje kund görs en genomlysning av bolaget så vi blir insatta i verksamheten samt kartlägger konkurrenter och tänkta köpare. Allt måste göras grundligt, det finns inga genvägar. Vår trygga process fungerar som vägledning för både säljare och tilltänka köpare vilket gör det enkelt att följa vad som händer. Att alla parter känner trygghet är en viktig del för en lyckad affär, säger Torbjörn Hermansson, partner och transaktionsrådgivare i västra Sverige.

Rikstäckande organisation

Svensk FöretagsFörmedling har lokalkontor runtom i hela Sverige med unik lokal närvaro och kunskap med upparbetade och värdefulla nätverk inom näringsliv, myndigheter och banker. Genom tät dialog med alla inblandade parter projektleder de hela affären.

–         Vårt omfattande kontaktnät av köpare, säljare och andra nyckelpersoner är en stark tillgång eftersom alla affärer har sina unika förutsättningar och möjligheter, säger Torbjörn Hermansson.

Att tänka på om du ska sälja

1.      Börja i tid. En erfaren köpare vill alltid säkerställa kontinuiteten i affären (och trygga sin investering) vilket ofta innebär att hen vill att den tidigare ägaren stannar kvar tiden efter försäljningen. Därav är det många gånger avgörande att säljaren inleder processen ett par år innan man planerar att lämna.

2.      Välj inte första bästa. Många bolag blir ofta uppvaktade direkt från köpare och väljer att gå vidare utan att ha analyserat hur erbjudandet ser ut i sin helhet, något som kan bli mycket kostsamt i slutändan. Även om säljaren inte vill gå ut brett hjälper SFFAB till att budet först och främst förhandlas men även att det landar in såsom det presenterats. Genom att konkurrensutsätta budet kan man få hävstång i affären och hitta fler alternativa köpare som inkommer med andra eller flera perspektiv.

 

Om Svensk FöretagsFörmedling

Svensk FöretagsFörmedling är sedan 1979 en entreprenörsledd oberoende transaktionsrådgivare inom försäljning och förvärv av företag och kommersiella fastigheter. Vårt team har genomfört över 4 400 framgångsrika transaktioner där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi finns lokalt representerade på 30 kontor i hela Sverige och våra uppdrag har en omsättning på minst 10 MSEK.

 

Välkommen till ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal om dina överlåtelse- eller förvärvsplaner!

Ring 010-206 78 77 eller maila till hk@sffab.se

Hitta rådgivare nära dig:

https://www.sffab.se/vara-kontor/

Jag vill veta mer om att sälja företag:

https://www.sffab.se/vara-tjanster/salja-foretag/

Läs om genomförda överlåtelser:

https://www.sffab.se/referensuppdrag/

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4655 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x