Skip to main content
svensk företagsförmedling, företagsaffär, sälja företag, köpa företag

En milstolpe i Svensk FöretagsFörmedlings historia

Svensk FöretagsFörmedling (SFFAB) startade sin verksamhet år 1979, och har nu i dagarna passerat en milstolpe då man har haft den stora förmånen att förmedla över 4500 företags- och fastighetsaffärer under drygt 40 år.

Det är svårt att greppa betydelsen av Svensk FöretagsFörmedlings medverkan i dessa affärer, men samhällsnyttan är förstås betydande. Att köpa eller sälja ett företag kan vara omtumlande för alla parter. Generationsskiften, växlande konjunkturer, längtan efter expansion, orsakerna är många till ägarbyte. Oftast betyder sådana affärer nya chanser, nya arbetstillfällen, större möjligheter till personlig utveckling och bolagen i stort behåller sin livskraft.

– Vid ett sådant här tillfälle så får man chansen att stanna upp och tänka efter lite, berättar Claes Hovstadius, ordförande för Svensk FöretagsFörmedling. Tanken på 4500 företagsaffärer är ju faktiskt lite svindlande och det känns stort att vi som organisation varit delaktig i många betydelsefulla händelser i svenskt näringsliv. Den samlade erfarenheten och kompetensen som Svensk FöretagsFörmedling som organisation är i besittning av är vår stora skatt som vi ska fortsätta att förvalta och utveckla, avslutar Claes Hovstadius.

Om Svensk FöretagsFörmedling
Svensk FöretagsFörmedling är sedan 1979 en entreprenörsledd oberoende transaktionsrådgivare inom försäljning och förvärv av företag och kommersiella fastigheter. Vårt team har sedan starten genomfört över 4500 framgångsrika transaktioner där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi finns lokalt representerade på 30 kontor i hela Sverige och våra uppdrag har en omsättning på minst 10 MSEK. Välkommen till ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal om dina överlåtelse- eller förvärvsplaner!

För mer information, kontakta:
Claes Hovstadius
Partner & Transaktionsrådgivare
Svensk FöretagsFörmedling, sffab.se
Tel: 0761-90 09 97
Mail: claes.hovstadius@sffab.se

Läs mer om vår framgångsrika överlåtelseprocess

Att tänka på om du ska sälja ditt företag eller kommersiella fastighet

Hitta transaktionsrådgivare nära dig

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4643 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x