Skip to main content

Svensk FöretagsFörmedling presenterar unik statistik: Korrekt värdering avgörande

Sveriges mest anlitade företagsförmedlare, Svensk FöretagsFörmedling, ser att antalet företagstransaktioner ökar och att det blir allt vanligare att välskötta små och medelstora företag kontaktas direkt med anbud. Därför är det viktigt att både köpare och säljare förstår värderingen. För att underlätta för svenska företagare presenterar Svensk FöretagsFörmedling unik statistik över genomförda företagstransaktioner.

 – Det är av största vikt att säljare marknadsutsätter direkta bud från köpare. Köpeskillingen är bara en del av transaktionen. Andra delar är, till exempel, utdelning inför försäljningen och övriga villkor för den som ska sälja. Idag betalas sällan hela köpeskillingen direkt och därför är det viktigt att få rätt information om vad som är en marknadsmässig fördelning mellan betalningar vid tillträdet och eventuella framtida betalningar. Det finns alltid risk att misstag sker som kan får stora ekonomiska konsekvenser, säger David Hallbäck, partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling.

Eftersom Svensk FöretagsFörmedling genomfört över 4 500 företagstransaktioner finns här omfattande information som i sin tur ligger till grund för en unik, årlig sammanställning av transaktionerna och för statistik om enskilda branscher.

För 2022 syns till exempel en generell ökning i värdet på välskötta, onoterade bolag i tillväxt – och gapet till börsens värdering har minskat något. Värdet på onoterade bolag är cirka fem gånger rörelseresultatet, men det varierar från bransch till bransch. Inom sektorerna tillverkning, vård, handel, och bygg och entreprenad syntes en positiv utveckling under 2022. Svensk FöretagsFörmedling tror dock att värderingar i byggbranschen kommer sjunka något jämfört med uppgången under 2019-2022.

– Vi ser tydliga skillnader mellan branscher, men också hur köpeskillingar påverkas av olika generiska faktorer. Underlaget som vi tar fram i kombination med våra medarbetares erfarenhet och expertis, är en del av grunden i vår rådgivning och det ger oss möjlighet att tidigt vägleda bolag när det gäller värdeförväntan, säger David Hallbäck. 

För mer information:

David Hallbäck

Partner & Transaktionsrådgivare

Aukt. Företagsmäklare

david.hallbäck@sffab.se

070-496 43 63

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x