Skip to main content

Svensk FöretagsFörmedlings ordförande om 2022: “Industrin har förmågan att anpassa sig”

De flesta av oss såg nog med hög förväntan på 2022. Efter att de sista restriktionerna till följd av Coronapandemin togs bort verkade det som om det mesta skulle bli som vanligt igen. Men så bröt ett krig ut, inflationen skenade och priset på råvaror, energi och nästan allt annat steg snabbt. Ändå ser Svensk FöretagsFörmedlings ordförande Claes Hovstadius med tillförsikt både på Sveriges företag och på framtiden.

– Det har varit ett märkligt år, precis som 2020 och 2021. Från ett bredare perspektiv har året präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Det är naturligtvis en stor katastrof för de människor som på olika sätt drabbas och inget går att jämföra med det. Sett till industrin så svarade den med osäkerhet och tveksamhet, eftersom ingen vid den tidpunkten kunde förutse exakt vilka effekter kriget skulle ha i form av stigande priser och generellt sämre förutsättningar, säger Claes Hovstadius, och fortsätter:

– Men intresset för utveckling och företagsaffärer ligger idag på en annan nivå än det gjorde för tio år sedan. Fler aktörer, ett mer standardiserat arbetssätt och bolag som oftare byter ägare har gjort att det idag är mer odramatiskt att förvärva bolag. Det underliggande intresset är det som kommer att upprätthålla den långsiktiga förvärvstakten, även om det nu sker en avmattning, bland annat som ett resultat av kortare amorteringskrav på förvärvskredit. I slutändan kan man nog dock förutspå att 2022 landar på ungefär samma nivå som 2021, mycket tack vara de första tre kvartalen. Vi har en mängd svåra utmaningar just nu, men industrin har en fantastisk förmåga att anpassa sig. Den förmågan har vi sett historiskt, särskilt inom svensk industri.

När det gäller företagstransaktioner ser Claes Hovstadius att beredskapen för att kunna hantera utmaningarna varierar mellan bolag. På köparsidan vill man samtidigt känna en trygghet i hur de bolag man avser förvärva ser ut att klara sig under kommande år. Som vanligt vid en konjunkturnedgång kommer en del köpare och säljare att sitta lugnt i båten och avvakta, medan många andra ser tillfälle att fortsätta förvärva eller avyttra. Till välskötta och lönsamma bolag finns det alltid köpare.

– Vi på Svensk Företagsförmedling har överlag haft ett bra år. Vi har en fin närvaro och bra struktur över hela landet och flera nya medarbetare. Vi söker alltid nya, duktiga medarbetare för att stärka vårt tjänsteerbjudande ännu mer, säger Claes Hovstadius.

Svensk Företagsförmedling blir starkare, helt enkelt. Claes Hovstadius berättar att organisationen arbetat mycket med digitalisering av dokumentation, metoder och processer, vilket fallit väl ut med tanke på samhälles generella transformation till mer flexibla och mer hållbara arbetssätt. Dessutom ser han en tendens till att Svensk Företagsförmedling bistår i fler större projekt, och att fler bolag med högre teknikinnehåll tar kontakt.

 – Det är ett resultat av att vi stärkt och breddat vårt erbjudande men även att vi fått möjlighet att genomföra många fina transaktioner, säger han.

På ämnet affärstrender ser Claes Hovstadius att allt fler tillverkande företag strävar efter att ta hem produktion. Efterfrågan på tillverkande bolag har även ökat. Man ser av olika anledningar ett stort värde av att ta kontroll över sin egen logistikkedja och minska beroendet av produktion i Kina. Drivkrafterna kan vara många, bland annat ledtider och transportkostnader, även om många underliggande komponenter även fortsatt kommer från Asien.

Vad tror du det är som gör att Svensk Företagsförmedling står starkt?

– Vi har en erfarenhet och en kompetens som jag tror är väldigt svår att kopiera. Det finns en omfattande erfarenhet och kunskap hos våra transaktionsrådgivare, och de förstår företagen och företagarna. Med det som startpunkt har vi möjlighet att hitta enkla lösningar till komplexa affärsstrukturer, säger Claes Hovstadius. 

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x