Skip to main content

Transaktionsprocessen – kort om vad som händer

Svensk FöretagsFörmedling tar sig an varje transaktion metodiskt och individanpassat, oavsett vilken typ av företag som förvärvas eller säljs. Det beror på att ingen transaktion är den andra lik. Att hitta de både affärsmässiga och mänskliga faktorer som ligger bakom en specifik transaktion och därför inte göra på precis samma sätt varje gång, är det som ligger bakom en framgångsrik affär där värde har tillförts och där parterna är nöjda.  Den insikten finns hos varje transaktionsrådgivare och ingår tydligt i rollen.

Försäljningen – en process med noggrannhet och tydlighet

– Vi har en väl inarbetad process som vi följer för varje projekt, men det blir ofta avvikelser beroende på vad som behövs för det specifika uppdraget, säger Anders Andersson, partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling i Jönköping.

Anders Andersson berättar att innan själva försäljningsprocessen drar igång så krävs marknadsanalys och värdering för att skapa en gemensam förväntning på objektet. En företagsbeskrivning skapas, för att ge tillräckligt med information för att spekulanten ska kunna fatta beslut om dem vill gå vidare med fortsatta diskussioner.

Just noggrannheten spelar en kritisk roll i transaktionsrådgivarens arbete. David Hallbäck är också partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling, men finns i Göteborgsområdet.

– Ordning och reda är väsentligt, så att man kan visa lokaler, bokföring och annan information för en möjlig köpare. Utöver siffror och nyckeltal kan det till och med röra sig om att se till att det är snyggt och städat överallt – det ska inte finnas några osäkerheter när en köpare väl tar över.

Transaktionsrådgivaren bistår med att ta fram ett bra presentationsmaterial om bolaget och dess verksamhet som sedan tillhandahålls till presumtiva köpare. Sedan är det dags för marknadsbearbetning, en fas som varierar lika mycket som typer av försäljningsobjekt. Varje transaktionsrådgivare har ett omfattande nätverk, vilket ökar chanserna för att snabbt hitta en bra matchning.

– Vi tittar på företagets unika framgångsfaktorer. När vi identifierat dem blir det mycket lättare att leta intressenter. Vi presenterar bolaget och lägger sedan fram eventuella köpares förutsättningar för kunden som en del i vår rådgivning, säger David Hallbäck.

Det är sällan som försäljningsbeslut fattas enbart utifrån kronor och ören. Ofta är andra aspekter viktiga för en säljare. Hur avser köparen att driva bolaget vidare? Finns det tankar om återinvestering? Ska personalen stanna kvar? Här bistår transaktionsrådgivaren återigen och ser till parterna är trygga.

– Inom ramen för vårt uppdrag tar vi fram avsiktsförklaring, utkast till överlåtelseavtal med bilagor samt administrerar och håller ihop Due Diligence-processen för en effektiv och säker process fram till avtalsskrivning och tillträde, säger Anders Andersson.

Delarna gör helheten

Att peka ut någon enskild del som den avgörande är inte lätt, enligt både Anders Andersson och David Hallbäck. De anser att man måste se till varje del för att skapa en så bra helhet som möjligt.

– Vi anpassar alltid processen utifrån objektet. I vissa fall går vi inte ut med information om objektet, kanske på grund av höga sekretesskrav. Då spelar kontaktnätet en avgörande roll, säger Anders Andersson.

Arbetet på Svensk Företagsförmedling blir aldrig enformigt, ingen affär är den andra lik, förklarar han, och han beskriver hur arbetet tillsammans med kunden är väldigt målinriktat – båda parter ska vara trygga med affären. Och här handlar det om att matcha säljarens förväntningar och köparens möjligheter.

– Vi får mycket positiva reaktioner från köparna, som uppskattar vår erfarenhet kring processen att sälja ett företag. Utan någon som förstår alla steg kan förhandlingar bli utdragna eller avbrytas helt, säger David Hallbäck.

Anders Andersson håller med:

– Med vår erfarenhet har vi fullt fokus på affären, och vi skapar förtroende mellan parterna. Det är ett stort ansvar att vara med vid en försäljning av ett livsverk som kanske har funnits i generationer.

Kundens perspektiv

Tomas Åberg är en av många återkommande kunder hos Svensk FöretagsFörmedling. Han började som entreprenör senare än många andra, men har aldrig ångrat det.

– Jag var över 50 när jag drog igång, men det har varit en fantastiskt kul resa!

Det började med Waterjet Entreprenad, ett företag som sysslade med, till exempel, vattenbilning, och betongreparationer. Försäljningen av bolaget gick smidigt tack vare David Hallbäcks kompetens, berättar Tomas.

– Han tog tag i allt som behövdes och drev processen framåt. Jag kunde koncentrera mig på kärnverksamheten och produktionen, istället för att behöva lägga en massa tid på försäljningen. David hittade en väldigt bra köpare – det gick över förväntan.

Sedan dess har det rullat på. Tomas berättar att han ”inte hade någonting att göra” efter affären, och öppnade en bilverkstad som senare såldes till Mekonomen. Efter det, ett tätskiktsföretag som David Hallbäck åter igen bistod i att sälja. På frågan om det varit en fördel att ha med Svensk Företagsförmedling under försäljningarna svarar Tomas Åberg:

– Ja! Det har varit väldigt tryggt, bättre stöd hade man inte kunnat få. David har funnits med även när försäljningarna avslutats, om det dykt upp någon frågeställning i efterhand.

Trygghet som affärsmodell

Att sälja ett företag är inte som att annonsera på Blocket. Processen kan vara lång och har många fallgropar för den som inte har erfarenheten.

– Vi ser ibland säljare som inte riktigt ser sina tillgångar när de försöker sälja bolaget på egen hand. Det blir en sämre affär än om det gjorts en noggrann genomgång av verksamheten, säger David Hallbäck.

Anders Andersson berättar om den enorma respekt han har för alla företagare han träffar.

– De uppdragsgivare vi jobbar med är extremt duktiga på det de gör. Vi blir hela tiden imponerade av all kunskap och erfarenhet man har inom sina områden. Det är alla möjliga branscher och en stor bredd av individer och kompetenser. Det som skiljer oss från våra kunder, är att vi har en enda uppgift – att skapa en riktigt bra affär åt våra uppdragsgivare. Det är vårt fokus.

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4643 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x