Skip to main content

Aktuell värderingsstatistik

Under år 2023 har vi sett en nedgång i värderingar av onoterade bolag. Orsakerna är främst sämre framtidsutsikter och högre räntor. Byggrelaterade bolag har fallit mest i värde medan IT och tillverkande verkstadsbolag har hållit sina värderingar. Bolag med återkommande intäkter har premierats.

Vi ser dock inte att värderingarna kommer falla dramatiskt från dagens nivåer, snarare gå upp. Räntorna ser ut att toppa och konjunkturen faller inte dramatiskt. Viktigt för värderingar är även bankernas kreditvilja och amorteringstider. Bankerna var de som sänkte värderingarna år 2010-2013, men det ser vi inte nu.

Vill du veta hur statistiken ser ut just för din bransch? Kontakta oss så ger vi dig en aktuell genomgång om din bransch specifikt: våra kontor

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4640 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x