Skip to main content

Svensk FöretagsFörmedling öppnar kontor i Ängelholm och Kristianstad

Svensk FöretagsFörmedling tar nu ett större grepp om region norra Skåne. Det är Wilhelm och Camilla Christerson som har öppnat kontor både på västkusten och ostkusten. Norra Skåne är ett dynamiskt och geografiskt stort område med många kraftfulla och energiska entreprenörer. Byggsektorn och markentreprenader är några exempel på starka branscher i regionen.

Paret Christerson är relativt nya i gemenskapen inom Svensk FöretagsFörmedling. Wilhelm tog sig an uppdraget som partner och transaktionsrådgivare under pandemitider vilket var en utmaning i sig i ett jobb som kräver täta och nära kontakter med kunderna.

-Vi bestämde oss för att hitta nya utmaningar i arbetslivet för drygt 2,5 år sedan, berättar Camilla Christerson. Båda har vi en bakgrund med eget företag som SKF förvärvade för drygt 20 år sedan. Vi stannade kvar i verksamheten under många år – Wilhelm med operativa befattningar inom företagsförvärv och integrering runt om i världen och jag med positioner inom kommunikation och marknadsföring. Jag tycker att vi har en bra grund att stå på i vårt nya uppdrag och kompletterar varandra väl i vår verksamhet där Wilhelm är partner och transaktionsrådgivare och jag har hand om administration och kommunikation och assisterar i kontakten med säljare och köpare.

Svensk FöretagsFörmedling öppnar kontor både i Ängelholm och Kristianstad för att man önskar ha bra möjligheter att träffas på neutral mark och öka tillgängligheten. Företagsförmedling måste skötas diskret för att inte i onödan orsaka oro och funderingar hos anställda och kunder på köpar- och säljarsidan.

-Vi har haft en rivstart och har mycket på gång framöver med många intressanta uppdrag. Det är ett väldigt intensivt yrke att vara transaktionsrådgivare, men att få hjälpa både köpare och säljare genom förvärvsprocessen till ett bra avtal som båda parter är nöjda med ger så mycket tillbaka och vi har riktigt kul på jobbet, avslutar Camilla Christerson.

För mer information, kontakta:
Wilhelm Christerson
Partner & Transaktionsrådgivare
Tel: 070-84 200 84
Mail: wilhelm.christerson@sffab.se

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4655 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x