Skip to main content

Nya förväntningar gör förvärven mer komplexa

Digitalisering, ökad efterfrågan på databaserad information och större krav på effektiva processer och hållbarhet gör företagstransaktioner alltmer komplexa. Pusslet kan snabbt bli svåröverskådligt. Samtidigt är allt fler företagare betydligt mer pålästa och konkurrensen vassare. Alltihop gör att en försäljning eller ett förvärv av ett företag nu verkligen förtjänat beteckningen ”livets största och viktigaste affär”. Peter Granborn, partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling, berättar om vikten av att få stöd och av att genomföra affären i noggranna steg.

– Vi märker definitivt att våra uppdragsgivare är mer pålästa, mer innovativa och att de vill göra fler affärer. Förfrågningarna kommer dessutom från allt yngre företagare. Idag har fler köpare ofta en egen, väloljad organisation med tydliga kriterier för sina förvärv och med korta beslutsvägar. Då gäller det att hänga med och det är inte alltid lätt att som säljare ha koll på alla delar i transaktionsprocessen, säger Peter Granborn.

Han är partner och transaktionsrådgivare hos Svensk FöretagsFörmedling, som varje år genomför runt 100 företagstransaktioner och finns i alla Sveriges regioner. Därför är kunskapen om svenskt näringsliv stor och insynen god. Och att de eventuellt annalkande, ekonomiskt stramare tiderna skulle orsaka en markant minskning av antalet företagstransaktioner tror inte Peter Granborn, och han förklarar att han gärna avvaktar med sådana spekulationer. Men att som företag försöka minska sina kostnader genom att på egen hand försöka genomföra en säljprocess är något han avråder från.

– Inget företagsförvärv eller företagsförsäljning är den andra lik. Det finns fallgropar, som att inte hitta eller välja rätt köpare, att vänta för länge med beslut, att veta vilken information som är viktig för affären, att missa synergier, att ge varandra fel intryck och ganska mycket mer, säger Peter Granborn.

– Men viktigast är helt klart förtroendet och tilliten mellan samtliga parter. Där kan det ibland vara svårt att lita på sin känsla, tillägger han.

Markus Brunskog, delägare och ordförande i Brunskoggruppen AB, håller med.

– Vi har provat att sköta transaktioner själva eller med stöd av enbart jurister, och det kan bli svårt. Det behövs en professionell part som kan ta ett helhetsgrepp och sköta alla delar av processen när det gäller affären, men också det som rör kunder, leverantörer och andra som påverkas av en företagstransaktion, säger Markus Brunskog.

 Brunskoggruppen AB drev verksamhet inom logistik och lageruthyrning fram till 2021. Det uppdrag man överlät till Svensk FöretagsFörmedling var att avyttra ett dotterbolag med tredjepartslogistik och två tillhörande, större fastigheter.

Markus Brunskog medger att det förekommer fler olika diskussioner vid företagstransaktioner idag, men tror att det alltid varit många pusselbitar att få på plats när det gäller försäljning och köp av företag.

– Det är en omfattande process som ofta innefattar många viljor och ett brett spann av förväntningar. Därutöver märker vi att det ibland dessutom uppkommer fler aspekter, såsom viktiga hållbarhetsdiskussioner och frågor om automatiserade processer, säger Markus Brunskog.

Peter Granborn förklarar att just eftersom en företagstransaktion är en så pass omfattande process, så sker den bäst om den utförs i noggranna steg, helst med hjälp av just transaktionsrådgivare. På Svensk FöretagsFörmedling erbjuder man en heltäckande lösning från analys och värdering till förhandling och avtal.

Svensk FöretagsFörmedling och dess partners och rådgivare kan stötta i dessa steg, som till exempel med sonderingen av den specifika marknaden, ge en överblick över konkurrerande verksamheter, inhämta information, bedöma marknadsföring, analyser, själva förhandlingen och sedan tillträdet.

– Vi ger våra uppdragsgivare trygghet eftersom vi har ett mycket bra, modernt systemstöd för hela processen. Man ska inte heller underskatta nyttan av alla de olika bakgrunder och den enorma erfarenhet och kompetens som finns i organisationen. Den tillgången är oerhört värdefull i en så viktig affär som en företagstransaktion.

För Markus Brunskog och Brunskogsgruppen AB var den erfarenheten värdefull särskilt när det gällde de olika stegen.

– Svensk FöretagsFörmedling och Peter styrde på ett mycket bra sätt. Nu hade vi förvisso fattat ett konkret beslut om att sälja, men jag tror att man kan lätt kan fastna i sådana beslut och i funderingar om enskilda frågor. Det finns dessutom en mängd fallgropar när flera parter ska leverera olika typer av underlag för affären. I stället vet jag nu att både vi och köparen var nöjda med det diplomatiska och kunniga driv genom affären som vi fick av vår rådgivare. Det behövs någon som håller i taktpinnen och sköter helheten, avslutar Marcus Brunskog. 

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x