Skip to main content

”Press på näringslivet skapar innovationskraft – eller panik”

När företag ställs inför utmaningar som energikrisen och inte ges tid eller rätt verktyg för omställning kan det få allvarliga konsekvenser. Det menar Claes Hovstadius, ordförande för Svensk FöretagsFörmedling.

Utmaningar tvingar företagare att vara innovativa. ”Kniven mot strupen” kan därför i viss mån vara något positivt, menar Claes Hovstadius, ordförande för Svensk FöretagsFörmedling.

 – Ett exempel är den digitala omställningen som många bolag gick igenom under pandemin. I dag kan man fatta både snabbare och mer välgrundade beslut och därmed förbättra beslutsprocessen. Bolagen har även stärkt sitt strukturkapital, gjort sig mindre personberoende och i många fall frigjort resurser, säger Claes Hovstadius.

Störst på transaktionsrådgivning

Svensk FöretagsFörmedling genomför årligen cirka 100 företagstransaktioner och finns i dag i alla Sveriges regioner. Insynen i svenskt näringsliv och dess omställningsförmåga är därmed stor. Claes Hovstadius ser energiprisernas direkta och indirekta konsekvenser som de största utmaningarna framåt – här kan ”kniven mot strupen” orsaka panik i stället för innovationskraft.

– Näringslivet är duktiga på att ställa om, men när förändringar sker för snabbt hinner inte företagen med. Energikrisen slår olika hårt, till exempel kan aktörer med stark kassa investera i alternativa energilösningar. För de som inte har den möjligheten blir det betydligt tuffare. Här ser jag att de långsiktiga spelreglerna har en helt avgörande roll, säger han.

Varnar för besparingstrend

Trots utmaningar inom näringslivet har Svensk FöretagsFörmedling hittills inte märkt av någon större nedgång. Däremot ser Claes Hovstadius en trend där fler bolagsägare funderar på om de kan genomföra en säljprocess på egen hand för att spara in pengar. Här manar han till försiktighet.

– Köpeskillingsstrukturerna blir alltmer komplexa, och köpeskillingen är bara en komponent i en affär. Tilläggsköpeskillingar, återinvesteringar och villkor i övrigt kan vara minst lika viktiga delar. Därför är det viktigt att ta hjälp av en professionell rådgivare som kan säkerställa affären och skapa trygghet genom hela transaktionsprocessen. Det är onödigt att chansa när det handlar om värden som man har byggt upp under lång tid, särskilt när framtiden är osäker, säger Claes Hovstadius.

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x