Skip to main content

Värdeskapande företagsförsäljning & företagsförvärv

”Livets största och viktigaste affär”, så beskrivs det ofta att sälja eller förvärva ett företag. Med sitt heltäckande erbjudande, erfarenhet och kontaktnät från tusentals transaktioner, ser Svensk FöretagsFörmedling till att processen går smidigare och skapar det bästa värdet för alla inblandade parter.

 

Att sälja sitt företag är en relativt omfattande process med flera steg. Med hjälp av transaktionsrådgivare och bakomliggande projektteam på Svensk FöretagsFörmedling erbjuder man en heltäckande lösning från analys och värdering till förhandling och avtal. Med en enda kontakt får man tillgång till all den expertis som behövs även i de mest komplexa överlåtelser, något som är avgörande för att optimera affären.

Ett förvärv är något som väcker många tankar och känslor. Som transaktionsrådgivare har vi varit med om mycket och vet både hur vi ska förebygga grus i maskineriet och hur vi enklast tar oss vidare om något ändå skulle uppstå. Det handlar om mänskliga relationer och de förväntningar vi bygger upp. Där lyckas vi alltid framgångsrikt hålla oss på banan, ända in i mål, säger Jan Wiklund, partner och transaktionsrådgivare i regionerna Uppsala, Västmanland och Dalarna.

Arbetet sker under full diskretion och sekretess för alla inblandade parters skull. Fokus läggs på kundens intressen och varje steg syftar till att addera största möjliga värde för köparen och säljaren. Baserat på sammanställd information och analys ska kunden kunna fatta beslut som grundas på parametrar som är i linje med hens önskemål.

– Allt måste göras grundligt, det finns inga genvägar. Vår roll handlar om trygghet och vår process fungerar som vägledning vilket gör det enkelt för alla parter att följa vad som händer, säger Martin Stener, partner och transaktionsrådgivare i region Stockholm.

Christoffer Olbrich, koncernchef på Hjo Installation Invest AB, har många och goda erfarenheter av att ha förvärvat företag i processer ledda av transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling.

Vi har haft en del diskussioner med säljare utan transaktionsrådgivare, och det kan bli rätt så kantigt. Prisförväntan hos någon som aldrig tidigare sålt ett företag kan vara helt uppåt väggarna, där hjälper transaktionsrådgivarna verkligen till med information om hur man värderar ett företag. De är också oerhört proffsiga i hur hela förvärvsprocessen går till vilket skapar en stor trygghet för alla inblandade, säger Christoffer.

 

Svensk FöretagsFörmedling har lokalkontor runtom i hela Sverige och kontinuerliga samarbeten över gränserna. Deras värdefulla nätverk inom näringsliv, myndigheter och banker är en stark tillgång eftersom alla affärer har sina unika förutsättningar och möjligheter.

Vi fokuserar på medelstora bolag med vissa undantag för både större och mindre bolag. Bolagen vi tar oss an håller en genomgående hög kvalitet och är attraktiva på marknaden. Vi ser till helheten som handlar om välmående företag, bra processer och att hitta rätt matchningar, avslutar Jan Wiklund.

Att tänka på om du ska sälja

1. Börja i tid. Erfaren köpare vill alltid säkerställa kontinuiteten i affären (och trygga sin investering) vilket ofta innebär att hen vill att den tidigare ägaren stannar kvar en tid efter försäljningen. Därav är det många gånger avgörande att säljaren inleder processen ett par år innan man planerar att lämna.

2. Välj inte första bästa. Många bolag blir ofta uppvaktade direkt från köpare och väljer att gå vidare utan att ha analyserat hur erbjudandet ser ut i sin helhet, något som kan bli mycket kostsamt i slutändan. Även om säljaren inte vill gå ut i ett bredare perspektiv så hjälper Svensk FöretagsFörmedling till att budet förhandlas och landar in såsom det presenterats av köparen/budgivaren. Genom att konkurrensutsätta budet kan man därutöver få hävstång i affären och hitta fler alternativa köpare som inkommer med andra eller flera perspektiv.

FAKTA

Svensk FöretagsFörmedling är sedan 1979 en entreprenörsledd oberoende transaktionsrådgivare inom försäljning och förvärv av företag och kommersiella fastigheter. Vårt team har genomfört över 4 500 framgångsrika transaktioner där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi finns lokalt representerade i hela Sverige. Välkommen att läsa mer på sffab.se.

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x