• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Mest anlitad

Framgång föder framgång. Det är en klassisk sanning. Med ledande kompetens och en envis strävan efter mästerskap i varje affär skapar vi också grunden för nästa affär. Den ambitionen har varit vår drivkraft ändå sedan vi startade.

Därför är vi den mest anlitade företagsmäklaren i Sverige. Vi har i genomsnitt sålt två företag i veckan. År efter år. Nu är vi uppe vid 4000-strecket. Ingen har medverkat vid fler överlåtelser än vi.

Sveriges bredaste tjänsteutbud

Ingen annan företagsmäklare har ett lika omfattande utbud av specialisttjänster som vi. Det betyder att du kommer rätt från början och kan försäkra dig om en heltäckande lösning med professionell hantering i alla delar.

Strategi. Förhandlingar. Ekonomi. Juridik. Skattefrågor... Med en enda kontakt får du tillgång till all den expertis som behövs också i den mest komplexa överlåtelse.

Sälj- och köpuppdrag företag · Sälj- och köpuppdrag kommersiella fastigheter · Företagsvärdering · Rådgivning inför ägarförändringar · Kapitalanskaffning

30 expertmäklare

Våra cirka 30 mäklare är specialiserade på just företagsaffärer. Vi är kort och gott företagsmäklare — till 100 procent. Det betyder fullt fokus på det som du som kund vill ha ut av en överlåtelse.

Vi vet också vilka aspekter man särskilt måste beakta vid olika typer av överlåtelser. Alla affärer har sina speciella förutsättningar och möjligheter. Att förmedla ett mindre företag som är ägarens kära livsverk ställer andra krav än exempelvis försäljningen av en storindustri.

Var och en av oss har genomfört ett stort antal framgångsrika affärer.

Tillsammans har vi en erfarenhet och kompetens som omfattar alla tänkbara företag, branscher och situationer.

Den gemensamma, samlade styrkan ger ytterligare energi i din affär eftersom vi samarbetar och hela tiden skärper varandra.

Rikstäckande

Vi finns i hela Sverige. Med lokalkontor i hela Sverige har du alltid nära till Svensk FöretagsFörmedling. Det ger oss en unik lokal närvaro och kunskap, med värdefulla nätverk inom näringsliv, myndigheter och banker.

Samtliga våra mäklare har tillgång till vårt riksomfattande register med köpare och säljare i alla branscher. På så sätt förstorar vi marknaden kraftigt för dig och ökar möjligheterna till en så god affär som möjligt.

Här finns våra kontor:
Borgholm, Borås, Falun, Grebbestad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Ronneby, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Töre, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Åre, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Nordiskt samarbete

Nyckeln till framgångsrika överlåtelser heter lokal närvaro. Att finnas på plats är ofta avgörande för ett bra resultat. Därför har vi samarbetsavtal med lokala företagsmäklare som fyller våra krav i tre av våra nordiska grannländer.

Samarbetet ger oss tillgång till ett ovärderligt kontaktnät och lokalkännedom om företagsklimat, marknadsförutsättningar och regelverk.

För dig som vår kund innebär det att dina intressen kan exponeras på en ännu större marknad.

Våra nordiska partners: Connecto, Norge, Virksomhedsbørsen, Danmark och Prevestor, Finland.

Nästan 40 år i branschen

Vi började 1979. Åren som gått har varit intensiva och de omkring 4 000 företagsöverlåtelser vi medverkat till har gett oss en unik erfarenhet. Vi har en väletablerad ställning och en solid kunskapsgrund som vi hela tiden uppdaterar och utvecklar.

Stor nyfikenhet, arbetsglädje och en genomtänkt strategi för kompetensöverföring till nya medarbetare ger oss en vital spänst i det ständiga steget mot framtiden.

Beprövad process

Vi tar ett helhetsansvar för alla delar i en överlåtelse. Som projektledare genomför vi affären från start till mål genom en väl beprövad process. Gärna i samarbete med parternas revisorer, banker och jurister. Här är processens huvudsteg:

Analys och värdering · Företagsbeskrivning · Analys och bearbetning av marknaden · Urval av intressenter · Företagsbesök. Träff med ägare · Avsiktsförklaring — letter of intent · Förhandling · Köparens genomlysning — due diligence · Avtalsutformning och avslut · Tillträde · Utvärdering och uppföljning

Oberoende och trygghet

Ekonomin. Juridiken. Skatten. Vi står för kompetent hantering och kontroll av affärens alla delar.

Det gäller att undvika fallgroparna, kunna de säkra vägarna och nå hela vägen fram till ett framgångsrikt resultat.

Vi arbetar under full diskretion och har genom hela processen fullt fokus på vår kunds intressen. Vi är helt fristående från banker, revisorer och andra externa intressen och kan i varje steg välja det alternativ som ger störst värde för dig som gett oss förtroendet att sköta din affär.

013 - 31 28 04 hk@sffab.se

Vill du köpa ett företag?

Vi hjälper dig hitta företag som matchar dina krav på storlek, bransch och köpeskilling.

Vill du sälja ditt företag?

Vi hjälper dig hitta rätt köpare till rätt pris och leder hela processen från start till mål.

Sök företag.
Just nu 131 företag till salu!
Geografiskt
Bransch
Omsättning
Sök
Sök livsstilsföretag
till salu!
Geografiskt
Bransch
Omsättning
Sök

Senast till salu

Genomförda överlåtelser

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand